0 mục

Hệ thống thủy lực

Tổng quan về hệ thống thủy lực

Định nghĩa đơn giản, hệ thống thủy lực thông qua việc sử dụng chất lỏng có áp suất để chạy và thực hiện một nhiệm vụ. Một phương pháp khác là chất lỏng được điều áp để làm cho mọi thứ hoạt động.

Nhiên liệu lỏng trong hệ thống công suất thủy lực rất lớn, do đó, áp suất thủy lực thường được sử dụng cho các thiết bị nặng. Trong hệ thống thủy lực, tại bất kỳ thời điểm nào áp suất chất lỏng sẽ vượt qua. Mọi phần của chất lỏng có áp suất ACTS trên phần bình chứa đều tạo ra lực hoặc công suất. Do việc sử dụng lực này, và tùy thuộc vào cách của nó, người vận hành có thể cải thiện trọng lượng, và có thể dễ dàng hoàn thành các nhiệm vụ lặp đi lặp lại một cách chính xác.

Hiển thị cả 7 kết quả